ANBI

De stichting heeft zich voor haar donateurs in de zomer van 2014 verdiept in de voorwaarden waaraan zij moet voldoen om een Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling) status te verkrijgen.

Voordelen van een Anbi status:
– belastingvoordeel voor donateurs
– geen erfbelasting voor een goed doel met een Anbi status als er een legaat zou worden nagelaten aan, in dit geval, St.Dalèl.

Naast informatie opgezocht te hebben op internet heeft de stichting met 3 donateurs en adoptanten gesproken, advies ingewonnen bij de accountant, bij een bestuurster van een grote stichting, bij 2 notarissen en bij de Belastingdienst.

 

Hieruit kwam naar voren dat Stichting Dalèl
Nog te kleinschalig is om de eenmalige kosten maar ook de terugkerende jaarlijkse kosten te dragen.

Eenmalige kosten:
De statuten moeten dan gewijzigd worden plus er moet een bestuur benoemd worden. Dit zou St.Dalèl eenmalig zo rond de 400 euro bij de notaris kosten.

Jaarlijks terugkerende kosten:
1. voor de verplichte vergaderingen dient de stichting minimaal reisonkostenvergoeding aan haar bestuurders te vergoeden.
2. daarnaast zouden ook de jaarlijkse accountantskosten duurder worden dan wat de stichting nu betaalt.

Verwaarlozing belastingvoordeel donateur
Ook is het belastingvoordeel voor de donateur te verwaarlozen: een donateur mag wel alle donaties die hij/zij aan alle goede doelen schenkt per jaar optellen, maar moet aan een drempelbedrag van het jaarlijkse inkomen komen. Als een donateur daar al aan komt dan is het voordeel minimaal: men spreekt dan over 10 of 20 euro wat de donateur terugkrijgt, tenzij de donateur jaarlijks heel veel doneert.

Transparantie versus extra tijd & kosten
Sinds 2014 is er veel beweging in Anbi land, er zijn veel nieuwe (publicatie-)regels waaraan instellingen met een Anbi status moeten voldoen om hun Anbi status jaarlijks verlengd te krijgen, het doel daarvan is dat goede doelen transparanter moeten worden. Conclusie is dat Stichting Dalèl zoals zij nu bestaat als eenmansstichting en zonder Anbi status juist het meest transparant is dan wanneer zij een bestuur in het leven moet roepen om een Anbi status te krijgen.

Ook de extra tijd elk jaar die een Anbi status met zich mee zou brengen investeert de stichting liever in het eigenlijke goede doel: de Kamelen en haar Donateurs & Adoptanten.