Privacy Verklaring Stichting Dalèl

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

DONATEURSCHAP

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wanneer je donateur bent van St.Dalèl worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd.

Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Betalingsgegevens

 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Je gegevens zijn nodig voor relevante communicatie betreffende de donateurschap.
 • Bankgegevens worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding en administratie.

 

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 • Gedurende de duur van het donateurschap
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de boekhouding en administratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de stichting of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren.

 

Met wie delen wij jouw gegevens?
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem en de boekhouding.

 

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of donateur bij ons bent, worden je gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief naar je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

 

Grondslag
Ben je nog geen donateur dan verwerken wij je gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief.

Ben je al donateur dan sturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd belang van de stichting bij het versturen van de (gedane) activiteiten aan haar donateurs.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

 

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma (La Posta).

 

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld (HTTPS) – volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • Het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

 

Jouw rechten:

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je het het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover :
 • Deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen of:
 • De verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is of:
 • De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de stichting, jij bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangden van de stichting.
 • Je het het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de stichting.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren.

 

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op websites, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

 

Vragen, opmerkingen & klachten
Als je vragen,  opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van jou via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsnaam: Stichting Dalèl
Naam: Joyce Schröder
Adres: Korianderstraat 3, 3193 SG Hoogvliet
E-mail: welkom@stichtingdalel.org

 

Cookiebeleid
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.


Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.


Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen (zoals facebook) cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Advertentiecookies
Op onze website laten we links naar websites van andere partijen zien. Een aantal van deze websites maakt gebruik van cookies om bij te houden hoeveel bezoekers de website  heeft.

Meer informatie over cookies vind je op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies